Угода користувача

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

КОРИСТУВАЧАМ СЕРВІСУ

Фізична особа — підприємець (ФОП) Бондаренко Ігор Миколайович, код за ЄДРПОУ 42182501, з місцезнаходженням за адресою: 61019, Україна, м. Харків, вул. Красна Алея, 51, надалі «Виконавець», з одного боку і

фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання інформаційних послуг, надалі «Користувач», з іншого боку, що разом іменуються «Сторони», уклали цей публічний договір про надання інформаційних послуг, далі – «Договір» про наступне.

Загальні положення

Цей договір є публічним договором приєднання, що укладається між Сторонами.

Інформаційні послуги пропонуються і надаються Виконавцем Користувачу на безоплатній основі на умовах цього Договору.

Користувач прямо чи опосередковано у будь-якій формі взаємодіючи з Виконавцем приймає всі умови цього Договору і діє відповідно до них.

Договір є укладеним з моменту першого у будь-якій формі звернення Користувача до Виконавця. Таким зверненням, втому числі, але не виключно, вважається:

перегляд Користувачем в межах користування сайтом інформації про товари, про будь-які характеристики і можливості тощо;

введення Користувачем будь-яких даних у форми для он-лайн реєстрації або інші форми для звернень і введення інформації, створені за допомогою сайту.

Користувач не має права користуватися сайтом, отримувати Інформаційні послуги, якщо він не згідний з умовами цього Договору або якщо він не досягнув віку, з якого виникає право вчиняти відповідні правочини, а також в інших випадках, коли цивільна дієздатність Користувача обмежена.

Визначення

Для цілей цього Договору застосовуються наступні визначення:

Сайт – информаційне та програмне забезпечення, що розміщено за адресою https://raybattery.com.ua/, яке перебуває у власності або користуванні Виконавця, і застосовується для допомоги в отриманні інформації користувачам.

Інформаційні послуги для Користувача (далі – «Інформаційні послуги») – забезпечення можливості перегляду інформації про товари  через сайт RayBattery.com.ua та консультаційні послуги, які надаються Користувачам, з тематики сайту.

Користувач сайту RayBattery.com.ua – фізичні особи та суб’єкти господарювання, що бажають отримати інформаційну та консультативну підтримку щодо вибору та придбання акумуляторних батарей та інших товарів.

Кліент фізична особа-підприємець або юридична особа, яка здійснює продаж товарів Користувачам зі спеціалізованого магазину.

Предмет Договору

Виконавець пропонує і зобов’язується на умовах даного Договору надати Користувачу Інформаційні послуги на безоплатній основі, а Користувач дає Виконавцю завдання надати відповідні інформаційні послуги та зобов’язується прийняти їх.

Інформаційні послуги вважаються повністю прийнятими Користувачем у момент їх фактичного отримання Користувачем через сайт або за допомогою засобів зв’язку. Факт звернення Користувача до Виконавця означає прийняття користувачем Інформаційних послуг «як є» без будь-яких зауважень та претензій.

Порядок надання Інформаційних послуг

Обсяг та зміст інформації про Користувача, що вводиться ним на сайті, визначається з урахуванням вимог функціоналу. Рішення про надання відповідної інформації Користувач приймає самостійно з власної волі.

Користувач може отримати доступ до сайту через ресурси в мережі інтернет.

Під час і після отримання Інформаційних послуг Користувач може отримувати сервісні повідомлення, що безпосередньо пов’язані з такими послугами: інформаційні повідомлення, запити на введення даних, повідомлення про помилки, інформацію про платежі тощо.

Під час і після отримання Інформаційних послуг Користувач може отримувати комерційні повідомлення: рекламу, привітання, інформацію про зміну умов роботи сайту тощо.

Повідомлення Користувачу можуть здійснюватися різними каналами зв’язку: смс, флеш-смс, електронна пошта, месенджери, пуш-нотифікації, дзвінки тощо.

Користувачу може надаватися доступ до іншого функціоналу сайту.

Виконавець забезпечує роботу сайту, проводить необхідні технічні роботи і вдосконалення, приймає від Користувачів звернення щодо роботи сайту.

Виконавець не є учасником угоди між Користувачем та продавцем товару, а тільки надає Інформаційні послуги, що сприяють укладенню та виконанню відповідних угод.

Виконавець може на власний розсуд розвивати сервіс чи припинити його роботу, змінювати (розширювати чи обмежувати) його функціонал, тощо. Введені Виконавцем зміни оприлюднюються у такому ж порядку, як цей Договір, і набирають чинності через три календарні дні з моменту оприлюднення. У зв’язку зі зміною умов Договору Користувач має право розірвати Договір.

Використання інформації про Користувача

Повідомлення про обробку персональних даних

Користуючись Сервісом, в тому числі, але не виключно – для отримання інформації про підбір та характеристики товару, що пропонуеться, Користувач надає Виконавцю свої персональні дані.

Виконавець може отримувати персональні дані Користувача безпосередньо від Клієнта Виконавця в межах надання останньому інформаційних послуг. Для цього Клієнту Виконавця надається технічна можливість самостійно вводити персональні дані Користувача до системи Сервісу.

До персональних даних Користувача належать, але не виключно:

прізвище, ім’я, по-батькові Користувача;

реєстраційні дані Користувача в системі (логін, пароль тощо);

контактні дані Користувача (телефон, e-mail, поштова адреса, місце проживання тощо);

вік, стать Користувача;

відомості про Клієнтів Виконавця і їх товари або роботи/послуги, що зацікавили Користувача;

інша інформація, що вимагається Сервісом у процесі надання Інформаційних послуг.

Виконавець  повідомляє, що надані Користувачем і Клієнтом Виконавця відомості включені до баз персональних даних, володільцем яких є Виконавець, з метою їх обробки.  

Обробка персональних даних Користувача (будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) здійснюється до, під час і після надання Інформаційних послуг з метою ведення Виконавцем господарської діяльності, в тому числі – надання Інформаційних послуг, а також надання інформації Клієнтам Виконавця з метою ведення ними своєї господарської діяльності.

В межах дій з обробки персональних даних Користувача проводиться:

аналіз відомостей і створення статистичної інформації;

використання відомостей для створення і реалізації нових продуктів/сервісів;

направлення Користувачу сервісних повідомлень: інформації про роботу сайту, деталі оплат, повідомлення про помилки тощо:

направлення Користувачу комерційних повідомлень: реклами, привітань, інформації про зміну умов роботи Сервісу тощо;

вибір і застосування різних каналів зв’язку з Користувачем (смс, флеш-смс, електронна пошта, мессенджери, пуш-нотифікації, дзвінки тощо);

обробка інформації в інший спосіб відповідно до мети її використання.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» Користувач, як суб’єкт персональних даних, має право:

знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

на доступ до своїх персональних даних;

отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

відкликати згоду на обробку персональних даних;

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Факт використання Сервісу Користувачем підтверджує, що наведене у попередніх пунктах Договору повідомлення Користувачем отримане у момент укладення цього Договору і йому зрозуміле.

Згода на збір та обробку персональних даних

Шляхом використання Сервісу та/або надання власних персональних даних Клієнту Виконавця Користувач відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду та дозвіл Виконавцю на обробку, збір з будь-яких джерел, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення персональних даних Користувача, у тому числі конфіденційної інформації, наведеної у п. 5.3 Договору. Наведена вище інформація також може без повідомлення Користувача надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством та цим Договором.

Права і обов’язки Користувача

Користувач має право:

Отримати Інформаційні послуги у порядку, визначеному даним Договором.

Відмовитися від даного Договору направивши відповідне повідомлення Виконавцю.

Інші права Користувача (Клієнта), передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

Користувач зобов’язаний:

До початку отримання Інформаційних послуг вивчити умови цього Договору, з’ясувати у Виконавця всі незрозумілі положення Договору, з’ясувати порядок та умови роботи Виконавця і надання Інформаційних послуг.

Надати Виконавцю повну і достовірну інформацію про себе в межах і в спосіб, що вимагаються Сервісом.

Прийняти Інформаційні послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

На вимогу Виконавця відшкодувати йому усі фактичні витрати, необхідні для виконання Договору, в тому числі – у разі неможливості виконати Договір з вини Користувача або внаслідок непереборної сили.

Незалежно від змісту і обсягу інформації отриманої в межах надання Інформаційних послуг, самостійно додатково знайти і отримати всю необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари або роботи/послуги, що цікавлять Користувача, їх кількість, якість, асортимент, а також про Клієнта Виконавця, що їх реалізує або надає.

Приймати рішення щодо придбання відповідних товарів або оплати робіт/послуг та отримувати їх або їхній результат на підставі повної інформації самостійно отриманої безпосередньо від їх постачальника – Клієнта Виконавця. Використовувати інформацію, отриману за Договором, виключно після її уточнення і підтвердження безпосередньо у Клієнта Виконавця.

Самостійно вжити всіх заходів, необхідних для захисту свого комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, іншого майна від можливого негативного впливу внаслідок використання Сервісу та отримання Інформаційних послуг.

Не користуватися Сервісом і направити Виконавцю повідомлення про відмову від Договору у разі, якщо Користувач не згідний з умовами цього Договору.

Не копіювати, не декомпілювати, не архівувати, не накопичувати для власного використання та/або використання будь-якими третіми особами програмне забезпечення, доступ до якого надається Виконавцем в межах виконання цього Договору.

За першою вимогою Виконавця повернути або знищити будь-які наявні у Користувача носії програмного забезпечення Виконавця, їх копії.

Не розголошувати і не передавати програмне забезпечення Виконавця, його копії, декомпіляції, їх частини третім особам без письмової згоди Виконавця.

Виконати всі інші зобов’язання Користувача, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

Права і обов’язки Виконавця

Виконавець має право:

Вести технічну фіксацію, в тому числі, але не виключно: фото та/або відео, та/або аудіо фіксацію спілкування із Користувачем і процесу надання Інформаційних послуг та в подальшому використовувати результати такої фіксації у спорах із Користувачем, а знеособлені результати такої фіксації – в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

При наданні Інформаційних послуг самостійно визначати обсяг необхідних заходів.

Використовувати інформацію про Користувача, в тому числі його персональні дані, відповідно до умов Договору.

У випадках, визначених законодавством, а також у разі порушення Користувачем умов Договору, зупинити надання Інформаційних послуг або відмовитись від Договору з Користувачем.

Інші права Виконавця, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

Виконавець зобов’язаний:

Виконати всі обов’язки Виконавця, прямо передбачені даним Договором і законодавством України.

Нести відповідальність, передбачену даним Договором і законодавством України.

Відповідальність Сторін

Сторони несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором відповідного до чинного законодавства України та цього Договору.  

 Не вважається порушенням Виконавцем умов Договору і не покладається на Виконавця відповідальність у разі виникнення труднощів у Користувача або завдання шкоди здоров’ю чи майну Користувача внаслідок:

неповідомлення Користувачем повної і достовірної інформації в межах користування Сервісом;

порушення Користувачем умов цього Договору;

продаж товарів або надання послуг/виконання робіт Клієнтом Виконавця неналежної якості та/або з порушенням строків та/або відмова від передачі товару (або неможливість видачі товару з технічних причин) або ненадання послуг/невиконання робіт Клієнтом Виконавця взагалі;

будь-які недобросовісні чи зловмисні дії Клієнта Виконавця або третіх осіб;

збої у роботі Сервісу:

внаслідок відсутності у сторони Договору доступу до мережі Інтернет,

під час проведення робіт з технічного обслуговування Сервісу,

внаслідок хакерської атаки,

внаслідок некоректної роботи програмного забезпечення Користувача або Клієнтів Виконавця,

внаслідок недобросовісних чи зловмисних дій Користувача чи третіх осіб,

внаслідок поширення шкідливого програмного забезпечення через канали Сервісу, якщо Виконавцем вжито достатніх розумних заходів для захисту від шкідливих комп’ютерних програм.

Сторони не несуть відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вони були спричинені обставинами непереборної сили, тобто обставинами, виникнення, протікання і припинення яких лежить поза волею та контролем Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, відсутність доступу до мережі Інтернет, прийняття органами державної влади рішень, що перешкоджають виконанню Договору, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність персоналу, залученого до виконання умов цього Договору, тощо).

Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону з наданням належних підтверджуючих документів.

Інші умови

Користувач на власний ризик і за власним бажанням та ініціативою користується Інформаційними послугами.

Інформаційні послуги надаються «як є» без будь-яких гарантій, в тому числі:

Виконавець не відповідає перед Користувачем за повноту та достовірність інформації про Клієнтів Виконавця та самі товари і роботи/послуги, що були отримані Користувачем в межах або за допомогою результатів надання Інформаційних послуг;

Виконавець не відповідає перед Користувачем за якість проданих товарів і процес і результат роботи Клієнтів Виконавця, що замовляються через Сервіс;

Користувач зобов’язаний звертатися із претензіями і пред’являти будь-які вимоги щодо якості ненадання товару або проданих товарів, або наслідків виконання відповідних робіт, надання послуг, сплачених через Сервіс в межах надання Інформаційних послуг, безпосередньо до їх постачальників – Клієнтів Виконавця;

Виконавець може на власний розсуд у будь-який час вносити зміни до обсягу і способу надання Інформаційних послуг, а також щодо будь-яких інших умов їх надання. При цьому нові умови Договору  оприлюднюються Виконавцем і набирають чинності через три календарні дні з моменту оприлюднення. У зв’язку зі зміною умов Договору Користувач має право розірвати Договір шляхом направлення Виконавцю відповідного повідомлення і припинення користування Сервісом.

Виконавець ні за яких умов не несе відповідальності за завдані Користувачу збитки, шкоду його життю і здоров’ю, моральну шкоду, упущену вигоду тощо внаслідок надання Інформаційних послуг.

В усьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

 Всі повідомлення, передбачені даним Договором, здійснюються у письмовій формі поштою рекомендованими або іншими листами, електронною поштою, через функціонал Сервісу або передаються представникам Сторін під розписку. Для цілей даного Договору повідомлення вважається зробленим належним чином, якщо є можливість встановити дату його відправлення, відправника, одержувача, їх адреси та вміст повідомлення.

 У випадку виникнення спорів або розбіжностей за Договором Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

Користувач своїм зверненням до Виконавця підтверджує, що Користувачу зрозумілі умови цього Договору, він усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними; розуміє  природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором; при укладанні договору відсутній будь-який обман  чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані Сторонами; договір укладається Користувачем у відповідності зі справжньою волею , без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску; договір укладається на вигідних для Користувача умовах і в його інтересах,не  є результатом впливу тяжких для Користувача обставин.

Користувач розуміє і підтверджує, що порушення ним умов цього Договору, в тому числі – надання через Сервіс неповної чи недостовірної інформації, необхідної для отримання робіт/послуг, може призвести до втрати можливості отримати необхідні Користувачеві роботи/послуги, відмови Клієнта Виконавця від їх надання, отримання Користувачем робіт або послуг, які він не замовляв. При цьому Інформаційні послуги за даним Договором вважаються наданими і прийнятими у повному обсязі та належної якості.

Кожному праву Сторони кореспондує відповідний обов’язок іншої Сторони за Договором.

Строк дії Договору, його зміна та припинення

Договір набирає чинності з моменту його укладення (першого у будь-якій формі звернення Користувача до Виконавця) і діє протягом невизначеного строку.

Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на власному веб-сайті та/або через Сервіс. Усі зміни до цього Договору набирають чинності через три календарні дні з моменту їх оприлюднення.

Припинення Виконавцем роботи Сервісу тягне припинення цього Договору одночасно з роботою Сервісу.

Виконавець має право на власний розсуд за власною ініціативою розірвати Договір з Користувачем і закрити для Користувача доступ до Сервісу у разі порушення Користувачем Договору та/або будь-яких недобросовісних чи зловмисних дій Користувача.

Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановлений Договором та законодавством України.

У разі відмови однієї зі Сторін від Договору, зобов’язання, строк виконання яких настав під час дії Договору, зберігають силу до їх повного виконання, крім випадків припинення таких зобов’язань за взаємною згодою Сторін, зафіксованою у письмовій формі.

Ежемесячный розыгрыш подарков от RayBattery

Главный розыгрыш подарков от RayBattery 24 декабря 2021

Главный приз: Зарядное устройство BOSCH C3
2й приз: Комплект проводов для запуска двигателя от RayBattery
3й приз: Вольтметр +2 USB CAR CHARGER (белый)

Правила проведения ежемесячного розыгрыша призов от RayBattery.

1. Организатор: интернет-магазин RayBattery.com.ua
2. Место проведения: г.Харков
3. Сроки проведения розыгрыша 2021год
Главный: 24.12.2021

Главный розыгрыш: 25.12.2021
4. Условия
4.1 Кто участвует.
Посетители сайта RayBattery.com.ua, граждане Украины или граждане других стран постоянно проживающих на территории Украины. Которые прошли экспресс-подбор аккумулятора и предоставили свои контактные данные для регистрации участия в розыгрыше. Списки для розыгрыша закрываются, в день предыдущий розыгрышу, в 23 часов 59 минут (по киевскому времени). Например, если розыгрыш проводится 24 декабря, то 23 декабря в 23.59 заканчивается формирование списка участников розыгрыша. Заявки, поданные позднее указанного времени, включаются в следующий розыгрыш.
4.3 Призы предоставляются администрацией сайта RayBattery.com.ua.
Список призов объявляется за месяц до розыгрыша на этой странице и в Facebook и Instagram профилях сайта RayBattery.com.ua.
Администрация имеет право изменить разыгрываются призы по своему усмотрению.
5.Механика розыгрышей: в назначенную дату розыгрыша ответственным сотрудником проводится выгрузка номеров телефонов участников опроса, которые выполнили условия акции на сервис Random.org.
6. Результаты розыгрышей.
Результаты розыгрышей публикуются в профилях RayBattery на Facebook і Instagram.
7. Информирование победителей осуществляется по тем контактными данными которые они оставили при оформлении участия в розыгрыше.
7.1 Информирование победителей о выигрыше главных призов проводится в телефонном режиме на номер, который выиграл в случайной выборке, или отправкой смс, сообщение через Viber, Telegram, автодозвона работа.
7.2 В случае невозможности связаться с победителем, призы можно забрать в течение 30 дней с момента объявления победителей самостоятельно выйдя на связь любым удобным способом. Если победитель не обращается за призом в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования результатов организатор имеет право отказать абоненту в получении приза.
8. Получение призов.
8.1 Самовывоз. Приз можно забрать в партнерском магазине Ампер (м.Харків), по адресу ул. Красная алея 51.
8.2 Отправка приза службой доставки Новая Почта по указанному победителем розыгрыша адресу. Оплата пересылки приза осуществляется победителем розыгрыша.
9. Участие в розыгрыше подразумевает согласие на обработку персональных данных. Участвуя в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и другие материалы об участниках могут быть использованы Организатором, в том числе опубликованные в СМИ в качестве информации, связанной с проведенным Конкурсом, без выплаты любой дополнительного вознаграждения.

Уcловия работы ООО Ампер Трейд с юридическими лицами

Команда ТОВ «АМПЕР ТРЕЙД» работает на рынке аккумуляторных батарей с 2009 года.

Сотрудничество с Ампер Трейд — это не только приобретение аккумуляторов, это полный комплекс услуг связанных с аккумуляторными батареями:

подбор согласно условиям эксплуатации (учитывается до 30ти факторов);

— при необходимости, плановая и регулярная диагностика состояния батарейи условий их эксплуатации;

поставки аккумуляторов с учетом условий и пожеланий покупателя;

— проведения сезонного, планового и внеплановогообслуживания аккумуляторных батарей;

гарантийная ии постгарантийная поддержка;

прием на утилизацию отработанных аккумуляторов с предоставлением официальных документов;

— поставки аккумуляторных батарей к ИБП (От бытовых до промышленных).

В нашем активе бренды таких производителей, как: Varta (Johnson Controls), Exide (Exide Technologies), Monbat (Болгария), TAB (Словения), Mutlu (Турция), Inci Aku (Турция), Rocket (Южная Корея), Solite (Южная Корея), Kainar (Казахстан), Westa (г.Днепр), Ista (г.Днепр), Megatex (г.Константиновка), Accum group (г.Запорожье) и стационарные акумуляторы Sonnenschein (Германия), Ventura (Італия), BB battery (Тайвань), LogicPower (Китай), Merlion (Китай) и другие.

Мы работаем как с крупными предприятиями (Хладопром, Татнефть, Южная железная дорога, ХЗПТО), так и с небольшими, где балансе от одной до несколько десятков единиц автомобильной техники.

По данным статистики, сотрудничество с ООО Ампер Трейд в течение 3-4 лет позволяет сэкономить предприятиям до 35% на закупки и эксплуатации аккумуляторных батарей.

>> Получить реквизиты <<

Рекомендуемые типовые решения по обеспечению аккумуляторными батареями служебного автотранспорта (вариант)

Ценовая пропозиция актуальна на 23.08.2021

 ЭкономОптимальноОптимально +
Renault KangooKlema Better 74Ah, 720А Westa, Україна 1850грнInci Aku 75Ah, 700А Inci Aku, Туреччина 2350грнVarta Silver Dynamic, 77Ah, 780А, Johnson Controls, Чехія 3100грн
ГАЗ 3302 Газель  Crona 75Ah, 600А Kainar, Казахстан 1700грнOberon 77Ah, 720А Ista, Україна 1877грнKlema EFB 78Ah, 750А Westa, Україна 1970грн
Mersedes SprinterKlema Better 100Ah, 850А Westa, Україна 2350грнInci Aku 100Ah, 860А Inci Aku, Туреччина 4390грнVarta Silver Dynamic, 100Ah, 830А, Johnson Controls, Чехія 3550грн
Mersedes AtegoOberon 140Ah, 720А Ista, Україна 3562грнEXIDE Start PRO EG1403 140Ah, 800EN, Exide, Польша 3955грнInci Aku 140Ah, 930А Inci Aku, Туреччина 4480грн
МАЗ 5516А5-380Mustang 190Ah, 1250А Westa, Україна 3650грнSanFox 190Ah, 1250А Westa, Україна 3850грнOberon 190Ah, 1150А Ista, Україна 4450грн
SCANIA R420Klema Better 192Ah, 1350А Westa, Україна 4350грнOberon 190Ah, 1150А Ista, Україна   4450грнVARTA PROmotive Silver M18, 180Аh, Johnson Controls, Чехія 5425грн
Renault MagnumOberon 225Ah, 1500А, Ista, Україна 5590грнEXIDE START PRO EG2253, 225Ah, 1200A, Exide, Польша 6930грнVarta Silver Pro Motive, 225Ah, 1150А, Johnson Controls, Чехія 7750грн

INCI AKU

Аккумуляторные батареи INCI AKU: история, характеристики, рекомендации, защита от подделок, где купить с официальной гарантией.

Компания Inci Aku была основана как дочерняя компания холдинга инджу, Джевдет инджу под названием «инджу АКЮ Сан.А.Ш.» в 1984 году в индустриальной зоне города Мугла. Сегодня, насчитывая 15 компаний и 2200 сотрудников, инджу Холдинг является одним из немногих семейных бизнесов в мире, который ежедневно приумножает свою успешность и неуклонно придерживается корпоративных принципов управления.

Компания Инджи Акю является поставщиком продукции на автомобильные заводы таких производителей как Ford, Fiat, Hyundai, Mercedes, BMC, Land Rover, Mithsubishi, Peugeot, Isuzu и Kia — как в Турции, так и за рубежом. На глобальном рынке у компании 90 дистрибьюторов на 4 континентах в 72 странах.

Особенности моделей аккумуляторов Inci Aku

SUPR A SENTOR стандарт-класс для большинства автомобилей с бензиновыми двигателями.

Supra A (серия Sentor) самый массовый аккумулятор Inci Aku в наших продажах. Отличное качество по демократичной цене делает его наиболее приемлемым решением при выбора аккумулятора для автомобиля с бензиновым двигателем. Устанавливается от «классики ВАЗ» до самых современных европейских автомобилей. Благодаря безотказной многолетней работе, у нас сформировался клуб любителей Inci Aku)))

FORMUL A TAURUS стандарт-класс для большинства автомобилей с бензиновыми двигателями.

Formul A (серия Taurus) благодаря широкой линейке моделей является одним из наиболее оптимальных решений для автомобилей как европейского, так и азиатского производства. А модель 60Ач в хондовском размере с габаритами 238x129x224 (у других производителей 45-55Ач) является безусловным лидером и по характеристикам и по долговечности работы.

MAXIM A GORILLA премиум-класс для дизельных двигателей и енергонагруженних систем электропитания.

Аккумуляторы серии Maxim A (Gorilla) топ-версия классического кальциевого аккумулятора. Сочетание веса и современных технологий делает эти аккумуляторы отличным решением для энергонагруженных автомобилей как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

СТАРТ-СТОП EFB PANTERA люкс-класс для автомобилей оборудованных системой Start-Stop.

Аккумуляторы Inci Aku EFB серии Pantera исполнены по технологии EFB и представляют собой усиленную аккумуляторную батарею с более толстыми пластинами и армированной стекловолокном намазкой. Предназначены для использования как на автомобилях со стандартной системой Start-Stop так и обычных авто с большим количеством потребителей электроэнергии.

СТАРТ-СТОП Серия AGM LEO люкс-класс для автомобилей оборудованных системой Start-Stop и системой рекуперации.

Аккумуляторы Inci Aku AGM серии Leo исполнены по технологии AGM для самых современных автомобилей с системой Start-Stop и рекуперативной системой торможения. Основное отличие от обычных аккумуляторных батарей — способность более быстрого (в разы) приема заряда, что делает их незаменимыми на автомобилях оборудованных системой старт-стоп.

Как определить дату производства аккумуляторных батарей Inci Aku?

Дата производства аккумулятора нанесена на внешней этикетке и представляет собой код из 4х цифр, где первые 3 цифры это день в году, а 4 цифра обозначает год производства аккумулятора.

1990 — дата производства акумуляторной батареи -199день 2020 года


Пример: 1990

199 — день года, а именно 18 июня
0 — последняя цифра года, а именно 2020.


Так же встречаются 6 ти значительные кода, где первые три цифры день года, следующая, четвертая цифра последняя цифра года.

013121— дата производства акумуляторной батареи -13 января 2021 года

Пример: 013121

013 — 13 января

1 — 2021год

Вывод

Аккумуляторные батареи Inci Aku отличное решение для большинства автомобилей. Высокий уровень качества по средним ценам.

Команда RayBattery рекомендует!

EXIDE

Аккумуляторные батареи EXIDE: история, характеристики, рекомендации, защита от подделок, где купить с официальной гарантией.

ROCKET

OBERON

Аккумуляторные батареи OBERON: история, характеристики, рекомендации, защита от подделок, где купить с официальной гарантией.

Корпорация Иста была создана в 1992 году. На сегодняшний день это два современных завода по производству аккумуляторных батарей ООО «ДОЗ « Энергоавтоматика» и ПрАО «ИСТА-Центр», а также заводы по переработке старых аккумуляторов и по производству корпусов аккумуляторных батарей. Общая мощность производства 5-5,5 миллионов аккумуляторных батарей.

Интересный факт

Аккумуляторы Oberon устанавливались на конвеере АвтоЗАЗ-Деу  на автомобили Сенс (Daewoo Sens). Таким образом Oberon является оригинальной аккумуляторной батареей для одного из самых массовых автомобилей украинского авторынка.

Интересный факт № 2

Аккумуляторы Oberon являются одними из самых популярных у «переклейщиков». Нередко покупатели эксплуатируют их 3-5-7 лет, а потом с удивлением узнают, что на их автомобиле был установлен отечественный аккумулятор с самодельной наклейкой известного импортного бренда. Только заплатили они как за импортный. По нашему мнению, это отличная и объективная оценка качества отечественного аккумулятора.

OBERON OPTIMA (ISTA CLASSIC) эконом-класс для старых авто с низким уровнем энергопотребления

Серия OPTIMA – эконом-предложение завода Иста для водителей. OBERON OPTIMA будет отличным выбором для автомобилей в возрасте или с нестабильной работой электрооборудования. И дело не только в низкой цене. При производстве используется гибридная технология сурьма-кальций (Sb/Ca, еще обозначают как Ca+) это позволяет сочетать в одной аккумуляторной батарее достоинства сурьмянистой технологии – выносливость, устойчивость к глубоким разрядам и кальциевой технологии – высокие пусковые токи, пониженный саморазряд.

OBERON EUROSTANDARD (ISTA STANDARD) стандарт-класс для большинства автомобилей с бензиновыми двигателями

Аккумуляторы OBERON EUROSTANDARD – самый массовый аккумулятор стандарт класса завода Ista. Если учитывать цену как основной фактор при выборе аккумулятора, покупка OBERON EUROSTANDARD для автомобиля с бензиновым двигателем будет наиболее оптимальным выбором. Сочетание преимуществ гибридной технологии и веса аккумулятора делает OBERON EUROSTANDARD хорошим вариантом для покупателей не готовых переплачивать за громкий бренд, но требовательных к характеристикам и ресурсу аккумулятора.

OBERON PRESTIGE (ISTA 7 SERIES) премиум-класс для дизельных двигателей и енергонагруженних систем электропитания

Серия Prestige один из лучших украинских аккумуляторов. Качество, ресурс и высокие пусковые токи позволяют устанавливать Oberon Prestige как на бензиновые современные автомобили, так и на дизельные. Технология Ca/Ca (кальций-кальций) придает аккумуляторам Oberon Prestige отличные эксплуатационные качества: высокие пусковые токи, низкий саморазряд и минимальный уровень испарения воды из электролита. Если в автомобиле исправно электрооборудование, эксплуатация аккумуляторов Oberon Prestige будет легкой и долгой. Но следует помнить, что любой аккумулятор выполненный по технологии Ca/Ca плохо переносит глубокие разряды. Поэтому, в случае непредвиденного разряда АКБ следует незамедлительно поставить его на зарядку от стационарного зарядного устройства.

OBERON PROFESSIONAL TRUCK (ISTA PROFTRUCK) аккумуляторные батареи для коммерческой техники

Автотранспортные предприятия – одни из самых требовательных покупателей RayBattery. В тоже время, у нас есть всегда обратная связь. Обо всех проблемах возникающих во время эксплуатации аккумуляторных батарей мы от них узнаем незамедлительно. После «экспериментов» с аккумуляторами других производителей и от других поставщиков, наши постоянные покупатели уже не первый год оснащают свою технику аккумуляторами OBERON PROFESSIONAL TRUCK.

Сертификат соответствия аккумуляторных батарей Oberon производства Ista (г.Днепр, Украина)

Аргументы в пользу выбора OBERON

— стоимость в среднем ценовом диапазоне;

— традиционно высокие и честные пусковые токи;

— отличная статистика по срокам эксплуатации;

— оперативная и объективная гарантийная поддержка;

— выносливость и неприхотливость.

Вывод

Аккумуляторы Oberon надежные, неприхотливые аккумуляторы по демократическим ценам. Отлично работают в тяжелых условиях. Если у вас отечественный автомобиль «в годах», высокая вероятность проблем с электрооборудованием или вы просто не хотите переплачивать за громкие имена, то команда RayBattery рекомендует аккумуляторы Oberon к установке на ваш автомобиль.

MONBAT

VENTURA


Аккумуляторные батареи источников непрерывного питания VENTURA: характеристики, техника, защита от подделок, где купить с официальной гарантией.

MUTLU

Аккумуляторы MUTLU: история, характеристики, рекомендации, защита от подделок, где купить с официальной гарантией.

Истории завода Mutlu

Турецкая компания «Mutlu Aku» основана в 1945 году в городе Картал. С 1955 приступила к производству автомобильных аккумуляторных батарей. С целью увеличения производственных мощностей и роста, в 1996 году компания Mutlu переезжает в город Тузла в провинции Стамбул. Поэтапно создан полный технологический цикл, от переработки свинца к производству всего спектра аккумуляторных батарей — классических автомобильных стартерных, по технологиям EFB и AGM, гелевых для использования в энергетике и т.д. Свой центр исследований и разработок (R & amp; D) и производственные мощности позволяют аккумуляторов Mutlu быть одним из лидеров отрасли.

Ежегодно под маркой Mutlu выпускается несколько миллионов аккумуляторных батарей, почти половина этого объема поставляется на зарубежные рынки. Продукция компании заслуженно пользуется по-настоящему всемирным признанием: Mutlu стал поставщиком АКБ на конвейеры многих автомобильных концернов. Батареи Mutlu устанавливаются при первичной сборке в автомобили таких марок, как Fiat, Toyota, Opel, Renault, Ford и Mercedes. В Украине Mutlu один из самых известных импортных аккумуляторов с отличной репутацией.

Технологии аккумуляторов Mutlu

  • SFB — залитые (Superior Flooded Battery). Классические аккумуляторы Ca-Ca с использованием электролита нового поколения. Подразделяется на модели Series 2 и Series 3. Series 2 подходят для автомобилей с бензиновыми двигателями, для автомобилей с дизельными двигателями и повышенными энергопотребления рекомендуется Series3.
  • EFB — с жидким электролитом (Enhanced Flooded Battery Technology). Подходят, как недорогое решение для машин, оснащенных технологией START-STOP, так и для обычных автомобилей с повышенными требованиями к аккумуляторных батарей (режим такси, большое количество энергопотребителей в автомобиле и т.д.)
  • AGM (Absorbent Glass Mat Technology) — с электролитом, находятся в связанном состоянии. Им пропитано стекловолокно, расположенное между «положительными» и «минусовыми» пластинами. Эта разновидность аккумуляторных батарей, в основном, предназначен для автотранспорта с функциейSTART-STOP.

Расшифровка даты производства аккумуляторов MUTLU

Дата выпуска аккумуляторов Mutlu наносится на крышку корпуса cверху. Она указана внутри кода из шести цифр.

Пример:

«110122»

1 цифра — «1» — номер линии
2 цифра — «1» — последняя цифра года
3,4 цифра — «01» — месяц
5,6 цифра — «22» — день
Розшифровка даты производства аккумулятора приведенного на фото:
1 линия 22 января 2021

По официальным данным производителя, кальциевые аккумуляторы Мутлу могут сохраняться до полутора лет без потери потребительских качеств. При условии, что температура и влажность не будут превышать допустимые для хранения нормы.

Защита аккумуляторов Mutlu от подделок

Видимо, аккумуляторы Mutlu один из самых защищенных от подделок брендов. Главная особенность — фирменная выштамповка «Mutlu» на ручке аккумуляторной батареи. Это не только красиво, но и полностью убивает интерес «переклеювачив» к данному бренду. Выштамповку копировать экономически нецелесообразно

Загадка: Из трех аккумуляторов изображенных на картинке — подделка?

Характеристики

Mutlu, Турция40175х175х190340европа
Mutlu, Турция55207х175х190540европа
Mutlu, Турция55207х175х190540европа
Mutlu, Турция55242х175х190450европа
Mutlu, Турция55242х175х190450европа
Mutlu, Турция60245x175x190510европа
Mutlu, Турция60245x175x190510европа
Mutlu, Турция60242x175x175540европа заниженный
Mutlu, Турция60242x175x190480европа
Mutlu, Турция60242x175x190480европа
Mutlu, Турция60242x175x190540европа
Mutlu, Турция60242x175x190540европа
Mutlu, Турция60242x175x190600европа
Mutlu, Турция60242x175x190600европа
Mutlu, Турция63242x175x190640европа
Mutlu, Турция63242x175x190640европа
Mutlu, Турция63242x175x175600европа низкий
Mutlu, Турция66278×175х190560европа
Mutlu, Турция66278×175х190560европа
Mutlu, Турция70278×175х190760европа
Mutlu, Турция72278×175х190580европа
Mutlu, Турция72278×175х175580европа низкий
Mutlu, Турция75278×175х175720европа низкий
Mutlu, Турция75278×175х190720европа
Mutlu, Турция75278×175х190720европа
Mutlu, Турция78278×175х175780европа низкий
Mutlu, Турция78278×175х190780европа
Mutlu, Турция78278×175х190780европа
Mutlu, Турция80315х175х190740европа
Mutlu, Турция80315х175х175740европа низкий
Mutlu, Турция80315х175х190800европа
Mutlu, Турция85315х175х175800европа низкий
Mutlu, Турция90315х175х175720европа низкий
Mutlu, Турция90315х175х190720европа
Mutlu, Турция90315х175х190720европа
Mutlu, Турция95352х175х190850европа
Mutlu, Турция95352х175х175850европа низкий
Mutlu, Турция95352х175х190900европа
Mutlu, Турция100352х175х190830европа
Mutlu, Турция100352х175х190830европа
Mutlu, Турция100352х175х190900европа
Mutlu, Турция110393х175х190850европа
Mutlu, Турция135513х186х223950европа
Mutlu, Турция135513х186х223800европа
Mutlu, Турция145513х186х223950европа
Mutlu, Турция190513х223х2231250европа
Mutlu, Турция190513х223х2231200европа
Mutlu, Турция225518х273х2421400европа
Mutlu, Турция45237х127х222360азия
Mutlu, Турция55237х127х222450азия
Mutlu, Турция55203х175х202450азия
Mutlu, Турция60232х173х225520азия
Mutlu, Турция68232*173*222600азия
Mutlu, Турция70260х173х225540азия
Mutlu, Турция70260х173х225630азия
Mutlu, Турция75260х173х225640азия
Mutlu, Турция80260х173х225660азия
Mutlu, Турция90306х175х224720азия
Mutlu, Турция100306х175х224850азия

Сертификат соответствия аккумуляторных батарей MUTLU производства Mutlu Aku (Турция, г. Стамбул)

Где купить аккумуляторы Mutlu?

Во всех партнерских торговых точках RayBattery (См карту) представлены аккумуляторные батареи Mutlu только от официального дилера и только с заводской гарантией. В наших партнерских магазинах вы получите полный сервис на высоком уровне (проверка, прием старых аккумуляторов, доставка, бесплатная замена, гарантийное и послегарантийное поддержка).

Заповніть форму нижче
і отримаєте безкоштовну консультацію фахівця з акумуляторів

triangle
man

    Залиште ваші контакти і ми зв'яжемося з вами для консультації
    протягом 15 хвилин
    Натискаючи на кнопку ви даєте згоду на обробку ваших персональних даних і згодні з призначеним для користувача угодою.